XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka
Racławice, 1-2 lipca 2019

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


English version

::strona główna

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka
Racławice, 1-2 lipca 2019

Patronat honorowy
nad konferencją sprawuje
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, a podmiotami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rozwiązań technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości od pozyskania surowca do utylizacji i zagospodarowania odpadu. Wymaga to szerokiej współpracy między podmiotami w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się nie tylko do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wypracowania wspólnych projektów, ale także będzie okazją do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z tym zaproponowane będą bloki tematyczne zorganizowane wspólnie przez przedstawicieli nauki i biznesu.


©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,