XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

OrganizatorzyEnglish version

::strona główna

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i Praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

Patronat honorowy
nad konferencją sprawuje
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jerzy LisKomunikat nr 1

Celem XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM — TEORIA I PRAKTYKA jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami a podmiotami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rozwiązań problemów ekonomicznych, technologicznych, organizacyjnych, regulacyjnych i środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i gospodarką.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza na nich poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości — od pozyskania surowca do utylizacji i zagospodarowania odpadu. Ciągle pojawiające się wyzwania wymagają obszernej wiedzy i szeroko zakrojonej współpracy między podmiotami w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się nie tylko do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką i biznesem i wypracowania wspólnych projektów, lecz także będzie okazją do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym proponowane bloki tematyczne są organizowane są wspólnie przez naukowców i praktyków gospodarczych.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się nie tylko do zacieśnienia współpracy między nauką i biznesem (np. w postaci wypracowania wspólnych projektów), lecz także będzie okazją do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym, proponowane bloki tematyczne są organizowane wspólnie przez naukowców i praktyków gospodarczych.


©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,