XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka
Racławice, 1-2 lipca 2019

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


English version

::organizatorzy

Komitet organizacyjny

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH (przewodniczący Komitetu organizacyjnego)
telefon: +48 12 617 36 08
e-mail: kzp@zarz.agh.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Ginda
komórka: +48 506 091 779

dr hab. inż. Joanna Kulczycka, prof. AGH
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
dr Bartosz Łamasz
dr inż. Marta Szyba
telefon: +48 12 617 42 90 (lub 91)

mgr Gabriela Ślizień-Momora (finanse)
telefon: +48 12 617 43 05
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,