XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

OrganizatorzyEnglish version

::organizatorzy

Komitet organizacyjny

Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH (przewodnicząca Komitetu organizacyjnego)
telefon: +48 12 617 42 90 — e-mail: kzpwz@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Grzegorz Ginda, prof. AGH — e-mail: gginda@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Joanna Kulczycka, prof. AGH
Dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH
Mgr Justyna Praga
Mgr Justyna Wojna

Współudział w organizacji Konferencji

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii, Wydział Zarządania AGH

©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,