XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

OrganizatorzyEnglish version

::tematyka


Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

Ekonomia i finanse

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Innowcyjne narzędzia marketingowe

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Inżynieria mechaniczna a zarządzanie

Zarządzanie w transporcie i logistyka

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Zarządzanie finansami

Zarządzanie środowiskowe i ekoinnowacje

Ryzyko w działalności gospodarczej

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji

Rola Przemysłu 4.0 w naukach o zarządzaniu i jakości

Wyzwania gospodarcze podczas i po pandemii

Przedsiębiorczość w kontekście międzynarodowym

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Modele matematyczne i technologie informatyczne w ekonomii i zarządzaniuJęzyki konferencji: polski i angielski

©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,