XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 29 września – 1 października 2022 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


::strona główna

XXII Mi─Ödzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarz─ůdzanie Przedsi─Öbiorstwem - Teoria i Praktyka
Krak├│w, 29 września - 1 października 2022 r.

Patronat honorowy
nad konferencją sprawuje
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jerzy LisKomunikat nr 1

Celem XXII Mi─Ödzynarodowej Konferencji Naukowej ZARZ─äDZANIE PRZEDSI─śBIORSTWEM - TEORIA I PRAKTYKA jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami a podmiotami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rozwiązań problemów ekonomicznych, technologicznych, organizacyjnych, regulacyjnych i środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami i gospodark─ů.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości od pozyskania surowca do utylizacji i zagospodarowania odpadu. Ciągle pojawiające się wyzwania wymagają obszernej wiedzy i szeroko zakrojonej współpracy między podmiotami w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się nie tylko do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką i biznesem i&nbps;wypracowania wspólnych projektów, lecz także będzie okazją do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym proponowane bloki tematyczne są organizowane s─ů wspólnie przez naukowców i praktyków gospodarczych.


©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,