XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 29 września – 1 października 2022 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


::opłaty

Opłaty

Koszt udziału w konferencji obejmujący wygłoszenie referatu, udział w sesjach, materiały konferencyjne, certyfikt uczestnictwa, publikację referatu, przerwy kawowe, obiady i kolacje (bez noclegów) wynosi 2.700 zł.

Koszt udziału w jednym konferencji obejmujący wygłoszenie referatu, udział w sesjach, materiały konferencyjne, certyfikt uczestnictwa, publikację referatu w monografii, przerwę kawową, obiad i kolację wynosi 1.200 zł.

Koszt udziału w konferencji bez publikacji wynosi 600 zł

Szczegóły płatności

Opłaty należy wnosić na rzecz:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP 675-000-19-23

Na konto:
Bank PeKaO S.A.
O/Kraków, ul. Pijarska 1
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
z dopiskiem: "KZP2022" 720 200 4222 - imię i nazwisko uczestnika

©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,