XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka
Racławice, 1-2 lipca 2019

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


English version

::opłaty


Udział z referatem

Do 31 maja 2019 r.

Koszt pełnego udziału w dwóch dniach konferencji - obejmujący wygłoszenie referatu, udział w sesjach, materiały konferencyjne wraz materiałami promocyjnymi, wyżywienie i jeden nocleg (pokoje dwuosobowe) w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce lub w okolicy (będzie zapewniony transport) w zależności od dostępności pokoi wynosi 1200 zł.
Koszt pełnego udziału w dwóch dniach konferencji z pobytem w pokoju jednoosobowym wynosi 1400 zł.
Udział w konferencji z referatem, ale bez noclegu wynosi 800 zł.
Wszystkie powyższe opłaty obejmują także wydruk streszczeń w konferencyjnej monografii.

Po 31 maja 2019 r.

Po 31 maja 2019 r. opłata wzrasta o 100 zł (ostateczny termin jej uiszczenia to 15 czerwca 2019 r.).


Udział bez referatu

Udział w sesjach bez referatu jest bezpłatny - organizatorzy zapewniają udział w sesjach i przerwach kawowych, bez noclegów, wyżywienia i materiałów konferencyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację na stronie internetowej - liczba miejsc ograniczona.


Szczegóły płatności


Opłaty należy wnosić na rzecz:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP 675-000-19-23

Na konto:
Bank PeKaO S.A.
O/Kraków, ul. Pijarska 1
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
z dopiskiem: "KZP2019" 720 200 4212 - imię i nazwisko


Wszelkie pytania dotyczące opłaty za konferencję prosimy kierować do
pani Gabrieli Ślizień-Momora - telefon: 12 617 43 05, e-mail: gmomora@zarz.agh.edu.pl
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,