XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 29 września – 1 października 2022 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


::rejestracja

Rejestracji uczestnictwa w Konferencji nale偶y dokona膰 przy pomocy formularza, udost臋pnianego na dole strony.
Wymaga ona jednak akceptacji przez Pa艅stwa poni偶szej klauzuli RODO.

Klauzula RODO

Zgodnie聽z聽art.聽13聽ust. 1聽i聽2聽Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), okre艣lanego dalej terminem RODO,聽informujemy,聽偶e:

 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Akademia G贸rniczo-Hutnicza im. Stanis艂awa Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krak贸w.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii G贸rniczo-Hutniczej im. Stanis艂awa Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krak贸w, iodo@agh.edu.pl, tel.: 126175325.
 3. Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu organizacji konferencji Zarz膮dzanie Przedsi臋biorstwem - Teoria i praktyka (KZP 2019), zwanej dalej Konferencj膮, odbywaj膮c膮 si臋 w dniach 1-3 lipca b.r. w Rac艂awicach i procesu publikowania zg艂oszonych na ni膮聽referat贸w, a w szczeg贸lno艣ci:
  1. Kontaktu w sprawach organizacyjnych.
  2. Sporz膮dzania list uczestnik贸w i identyfikator贸w.
  3. Organizacji wy偶ywienia i zakwaterowania.
  4. Przygotowywania i wysy艂ki publikacji pokonferencyjnych.
 4. Odbiorc膮 Pa艅stwa danych b臋d膮 pracownicy AGH lub upowa偶nione osoby wykonuj膮ce czynno艣ci zwi膮zane z realizacj膮聽ww. cel贸w.
 5. Formaln膮聽podstaw臋 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych zgodnie z art. 6, ust. lit a) i f) RODO w szczeg贸lno艣ci stanowi膮:
  • rejestracja udzia艂u w Konferencji,
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez rozpowszechnienie wizerunku uczestnik贸w Konferencji w postaci zdj臋膰 grupowych, w celach informacyjnych.
 6. Udost臋pnione przez Pa艅stwa dane b臋d膮 przechowywane r贸wnie偶 po zako艅czeniu konferencji, do momentu skierowania publikacji do druku i przes艂ania jej autorom.
 7. Przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych.
  2. Dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych.
  3. 呕膮dania sprostowania nieprawid艂owych oraz uzupe艂niania niekompletnych danych osobowych Pa艅stwa.
  4. 呕膮dania usuni臋cia Pa艅stwa danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci w przypadku cofni臋cia przez Pani膮/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  5. 呕膮dania ograniczenia przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych.
  6. Dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych oraz ich prostowania, usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania, a tak偶e prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach okre艣lonych w RODO.
  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych w dowolnym momencie. Natomiast w przypadku, gdy Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu organizator贸w Konferencji na potrzeby realizacji zadania publicznego - ze wzgl臋du na Pa艅stwa szczeg贸ln膮 sytuacj臋.
  8. Do przenoszenia Pa艅stwa danych osobowych, tzn. do uzyskania od organizator贸w Konferencji Pa艅stwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie danych, kt贸ry nadaje si臋 do odczytu maszynowego. Tak膮 posta膰 danych mo偶ecie Pa艅stwo przes艂a膰 innemu administratorowi danych - samodzielnie, a je艣li jest to technicznie mo偶liwe - tak偶e za po艣rednictwem organizator贸w Konferencji. Prawo to przys艂uguje Pa艅stwu jedynie w przypadku danych, kt贸re przetwarzamy w spos贸b zautomatyzowany - elektronicznie, na podstawie umowy z Pa艅stwem lub na podstawie Pa艅stwa zgody.
  9. Do niepodlegania wy艂膮cznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pa艅stwa dotycz膮cych narusza przepisy RODO.

Formularz rejestracji

W celu rejestracji prosimy o skorzystanie z formularza.
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,