XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

OrganizatorzyEnglish version

::publikacje

Publikacja referatów

Objętość referatu: 20–25 tys. znaków ze spacjami.

Przesłane referaty w języku polskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowne w:

Decision Making in Manufacturing and Services (ISSN 1896-8325) (20 pkt)
Czasopiśmie Technicznym KTT (ISSN 2191-2203) (20 pkt) — wymagania i szablon do publikacji dostępne na stronie czasopisma

lub
monografii (jako rozdział) Wydawnictwa AGH (20 pkt) (do pobrania: szablon dokumentu MS Word)

Przesłane prace w języku angielskim mogą być rekomendowane do czasopism:

Mineral Economics (ISSN 2191-2203) (40 pkt)
Decision Making in Manufacturing and Services (ISSN 1896-8325) (20 pkt)
Managerial Economics (ISSN 1898-1143) (40 pkt)
Polityka Energetyczna (ISSN 1429-6675) (20 pkt)


Ważne terminy

Rejestracja udziału w konferencji i zgłaszanie referatów: 15 września 2023 r.
Akceptacja referatów: 20 września 2023 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 6 października 2023 r.
Przesłanie finalnych wersji prezentacji na adres kzpwz@agh.edu.pl: 20 października 2023 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów referatów na adres: kzpwz@agh.edu.pl: 30 listopada 2023 r.


Publikacje archiwalne

Monografie pokonferencyjne KZP 2022

Monografia III — Wybrane rodzaje ryzyka operacji rynkowych (plik PDF o rozmiarze 12,9 MB).
Monografia II — Wdrażanie zasad GOZ (plik PDF o rozmiarze 7,5 MB).
Monografia I — Globalny popyt na srebro (plik PDF o rozmiarze 5,4 MB).

Książka Ryzyko

Plik książki (plik PDF o rozmiarze 16,0 MB).

Monografie pokonferencyjne KZP 2021

Monografia II — Przedsiębiorczość i ryzyko w działalności_gospodarczej (plik PDF o rozmiarze 2,5 MB).
Monografia I — Podejmowanie decyzji w  działalności gospodarczej (plik PDF o rozmiarze 6,4 MB).

Monografie pokonferencyjne KZP 2020

Monografia V — Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii (plik PDF o rozmiarze 3,8 MB).
Monografia IV — Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia (plik PDF o rozmiarze 3,8 MB).
Monografia III — Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji (plik PDF o rozmiarze 2,3 MB).
Monografia II — Nowoczesne metody i narzędzia w inżynierii produkcji i zarządzaniu (plik PDF o rozmiarze 3,9 MB).
Monografia I — Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (plik PDF o rozmiarze 8,0 MB).

Książka streszczeń KZP 2020

Książka streszczeń (plik PDF o ozmiarze 2,8 MB).

Monografie pokonferencyjne KZP 2019

Monografia III — DECYZJE (plik PDF o rozmiarze 4,8 MB).
Monografia II — RYZYKO (plik PDF o rozmiarze 8,8 MB).
Monografia I — INNOWACYJNOŚĆ (plik PDF o rozmiarze 5,5 MB).

©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,