XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka
Racławice, 1-2 lipca 2019

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


English version

::ważne terminy


30 kwietnia 2019 r.   termin nadsyłania streszczeń
 
 
5 maja 2019 r.   akceptacja referatów
 
 
31 maja 2019 r.   termin wniesienia opłaty
 
 
27 czerwca 2019 r.   nadesłanie finalnych wersji prezentacji
 
 
15 września 2019 r.   przedłożenie pełnego tekstu referatu
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,