XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

OrganizatorzyEnglish version

::ważne terminy

Ważne terminy


15 września 2023 r.   rejestracja udziału w konferencji i zgłaszanie referatów
 
20 września 2023 r.   akceptacja referatów
 
6 października 2023 r.   wniesienie opłaty konferencyjnej
 
20 października 2023 r.   przesłanie finalnych wersji prezentacji na adres: kzpwz@agh.edu.pl
30 listopada 2023 r.   przesłanie pełnych tekstów referatów na adres: kzpwz@agh.edu.pl
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,