XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka
Racławice, 1-2 lipca 2019

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


English version

::ważne terminy


15 maja 2019 r.   termin nadsyłania streszczeń
 
 
20 maja 2019 r.   akceptacja referatów
 
 
31 maja 2019 r.   termin wniesienia opłaty
 
 
27 czerwca 2019 r.   nadesłanie finalnych wersji prezentacji
 
 
15 września 2019 r.   przedłożenie pełnego tekstu referatu
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,