XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 29 września – 1 października 2022 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


::ważne terminy

Ważne terminy


22 września 2022 r.   rejestracja udziału w konferencji i zgłaszanie referatów
 
24 września 2022 r.   akceptacja referatów
 
26 września 2022 r.   wniesienie opłaty konferencyjnej
 
28 września 2022 r.   przesłanie finalnych wersji prezentacji na adres: kzp@zarz.agh.edu.pl
30 listopada 2022 r.   przesłanie pełnych tekstów referatów na adres: kzp@zarz.agh.edu.pl
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,